Gotham

Photographer: Emily Davis

Model: Greta Meyle

Wardrobe Stylist: Anya Wozniak